Informacja dla mieszkańców Gminy Hyżne

Na podstawie decyzji Wójta Gminy Hyżne nr 1/2023 z dnia 27 lipca 2023 r. informujemy, iż Kółko Rolnicze w Hyżnem NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY HYŻNE.

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości, którzy do tej pory korzystali z usług Kółka Rolniczego w Hyżnem, zobowiązani są podpisać nową umowę z innym pomiotem prowadzącym działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Następnie, wraz z podpisaną umową i bieżącym rachunkiem potwierdzającym wywóz nieczystości z posesji, należy zgłosić się do urzędu gminy – pokój nr 17, III piętro.

Lista przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na świadczenie usług w zakresie wywożenia nieczystości ciekłych z posesji mieszkańców Gminy Hyżne:

  1. Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem, 36-024 Hyżne 628, tel. 17 22 95 306,
  2. Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa, tel. 17 230 14 44,
  3. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. 602 151 802,
  4. WC SERWIS POLSKA Sp. z o.o., ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze, tel. 32  278 45 31

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2023, poz. 1469 ze zm.) art. 5 ust. 1 pkt 2, ust. 6 i z art. 6 ust. 1″