INFORMACJA o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego