Informacja PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego