Wójt Gminy Hyżne ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Zimowo – na sportowo”