1

Ogłoszenie o konkursie – Wójt Gminy Hyżne ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. PCK w Dylągówce

Ogłoszenie o konkursie – Wójt Gminy Hyżne ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. PCK w Dylągówce