Wójt Gminy Hyżne ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Baw się razem z nami – nie zaczynaj z nałogami” oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.: „Bieg Szlakiem gen. Wł. Sikorskiego”