Wójt Gminy Hyżne podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Hyżne przeznaczonej do dzierżawy na okres trzech lat.