ZARZĄDZENIE Nr 17/24 WÓJTA GMINY HYŻNE z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: ,,Zimowo – na sportowo”

ZARZĄDZENIE Nr 17/24 WÓJTA GMINY HYŻNE z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: ,,Zimowo – na sportowo”