ZARZĄDZENIE Nr 81/23 WÓJTA GMINY HYŻNE z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także powołania Komisji konkursowej.