Historia gminy

POŁOŻENIE GMINY HYŻNE

Gmina Hyżne położona jest w południowo – wschodniej części województwa podkarpackiego, w odległości około 20 km od Rzeszowa. Na powierzchni 5098 ha zamieszkuje 7056 mieszkańców.

W skład gminy wchodzą sołectwa:

Brzezówka,
Dylągówka,
Grzegorzówka,
Hyżne,
Nieborów,
Szklary,
Wólka Hyżneńska.

HERB GMINY HYŻNE

Herbem Gminy Hyżne jest zaćwieczony krzyż kawalerski i przełamany buńczuk o kicie czarnej pod nim. Wykorzystany wizerunek pagóra nawiązuje do malowniczych wzniesień Pogórza Dynowskiego. Krzyż kawalerski jest symbolem pierwszego kościoła parafialnego p.w. Wszystkich Świętych w Hyżnem, przynależności gminy do powiatu rzeszowskiego oraz symbolem zwycięstwa mieszkańców wsi nad oddziałem tatarskim, które odnieśli w obronie Sanktuarium Maryjnego z cudownym obrazem Matki Bożej Hyżneńskiej. Pagórek, na którym pokonano oddział tatarski nosi nazwę Tatarska Góra, stąd w herbie złamany tatarski buńczuk. Wioski Gminy Hyżne wchodziły w skład woj. ruskiego oraz ziemi przemyskiej i sanockiej, których herbem był w polu błękitnym dwugłowy orzeł złoty z takąż koroną pod nim. Stąd błękitne pole tarczy w herbie Gminy.

Barwą Gminy Hyżne są kolory żółty, błękitny i czarny. Błękit jest kolorem Matki Bożej (kultu maryjnego), nieba i wiary. Złoto (żółcień) natomiast symbolizuje Boski majestat, króla – jako Pomazańca Bożego, objawienie Ducha Świętego i szlachetność. Srebro (biel) to symbol czystości, uczciwości, pokoju i wody. Czarny natomiast symbolem ziemi. Wymienione barwy stanowią składniki flagi i banneru Gminy.

Gmina graniczy od południowego wschodu z gminą Dynów, od północy z gminą Chmielnik, od północnego – zachodu z gminą Tyczyn, od południowego – zachodu z gminą Błażowa, od wschodu z gminą Jawornik Polski.
Obszar całej gminy wchodzi w skład Pogórza Dynowskiego. Charakterystyczną cechą tego terenu jest urozmaicony, wyżynno – pagórkowaty krajobraz, z licznymi dolinami rzek i potoków. Większa część obszaru gminy położona jest w zlewni rzeki Strug nad potokiem Tatyna.
Cały teren gminy leży w obrębie Hyżneńsko – Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Środowisko przyrodnicze zachowało tu zdolność równowagi biologicznej. Bogaty jest świat objętej ochroną flory i fauny. Spotkać można tu bociana czarnego, puchacza, salamandrę plamistą. Ponadto występuje borsuk, gronostaj, łasica, chomik, a z ptaków drapieżnych – myszołów, orlik krzykliwy i krogulec. Jest też dużo zwierzyny łownej.
W runie leśnym rośnie wiele charakterystycznych dla obszarów górskich roślin, niektóre objęte ochroną np.: bluszcz pospolity, śnieżyczka przebiśnieg, barwinek pospolity, kalina koralowa i wiele innych.

W gminie Hyżne znajduje się kilkadziesiąt drzew objętych ochroną i będących pomnikami przyrody, np.: – dwie grupy dębów szypułkowych na terenie dawnego parku dworskiego w Hyżnem, – jawor i lipy drobnolistne koło Kościoła w Hyżnem, – pozostałości alei lipowej wzdłuż drogi w Dylągówce, – pozostałości alei dębowej przy drodze z Dylągówki do Błażowej.

Ciekawa konfiguracja terenu, bliskie sąsiedztwo rzeki San, dogodny układ komunikacyjny oraz przebiegające przez gminę szlaki turystyczne stwarzają dobre warunki do uprawiania turystyki pieszej i aktywnego wypoczynku. Duże obszary leśne, niski poziom uprzemysłowienia gwarantują czyste powietrze i możliwość obcowania z nieskażoną przyrodą w powstających gospodarstwach agroturystycznych.
Przez gminę przebiega między innymi wojewódzka droga łącząca Rzeszów z Przemyślem oraz dogodna, prowadząca po urokliwych terenach Podkarpacia droga w kierunku Bieszczadów. Oprócz ważnych szlaków kołowych przez obszar gminy przebiega kolejka wąskotorowa Przeworsk – Dynów.