Obwieszczenie – „Budowa linii kablowo – napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 1419R wraz z przejściem napowietrznym przez rzekę Mleczka na odcinku od OSP Grzegorzówka do przystanku autobusowego za rzeką Mleczka”, na działkach o nr ew.: 98/1; 779/1; 796; 779/2, położonych w miejscowości Grzegorzówka, gm. Hyżne

Obwieszczenie – „Budowa linii kablowo – napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 1419R wraz z przejściem napowietrznym przez rzekę Mleczka na odcinku od OSP Grzegorzówka do przystanku autobusowego za rzeką Mleczka”, na działkach o nr ew.: 98/1; 779/1; 796; 779/2, położonych w miejscowości Grzegorzówka, gm. Hyżne