ZAPYTANIE OFERTOWE „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne – wzdłuż drogi na Husówkę (dokumentacja projektowa)”