Zapytanie ofertowe – Wykonanie robót drogowych przy drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Hyżne.