O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Hyżne z dnia 6 kwietnia 2023 roku

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),  w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXVII/174/17 Rady Gminy Hyżne z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Hyżne

z a w i a d a m i a m,

że od dnia 13 kwietnia 2023 r. do dnia 3 maja 2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu programu: “Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Hyżne na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026 – na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2029”

  1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w  następujących formach:
  1. Wypełnione formularze można dostarczyć:
image_pdfimage_print

Wytworzył: Paweł Trojanowski, Data wytworzenia: 2023-04-06, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2023-04-06 19:47:16, Opublikował: Paweł Trojanowski, Stanowisko: Paweł Trojanowski (Administrator), e-mail: admin@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował
2023-04-13 13:38:28 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2023-04-13 Paweł Trojanowski
Liczba odwiedzin 435