herb Gmina Hyżne

Gmina
Hyżne

BIP
  • A-
  • A+
  • A
  • A
  • A
  • A
  • PL

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna » Obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne OBWIESZCZENIE RIG4.6733.12.2023.MR Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

Opublikowany przez |23 października 10:16, 2023|Obwieszczenia|

Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z

Opublikowany przez |6 października 13:49, 2023|Obwieszczenia|

Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne Hyżne, dnia 02.10.2023 r. RIG4.6220.5.2022.MR/6.2023.MR OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HYŻNE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz.

Opublikowany przez |3 października 10:44, 2023|Obwieszczenia|

Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne Hyżne, dnia 02.10.2023 r. RIG4.6220.4.2022.MR/6.2023.MR OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HYŻNE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz.

Opublikowany przez |3 października 10:39, 2023|Obwieszczenia|

Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne Hyżne, dnia 02.10.2023 r. RIG4.6220.3.2022.MR/6.2023.MR   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HYŻNE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r.,

Opublikowany przez |3 października 10:28, 2023|Obwieszczenia|

Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne Hyżne, dnia 25.08.2023 r. RIG4.6733.11.2023.MR.5 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977) i art. 49, art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14

Opublikowany przez |28 sierpnia 09:43, 2023|Obwieszczenia|
Przejdź do góry