herb Gmina Hyżne

Gmina
Hyżne

BIP
  • A-
  • A+
  • A
  • A
  • A
  • A
  • PL

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna » Obwieszczenia

Obwieszczenie – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1421R w m. Dylągówka, Hyżne wraz z przepompownią ścieków i instalacją elektryczną wewnętrzną – etap I”

Obwieszczenie - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1421R w m. Dylągówka, Hyżne wraz z przepompownią ścieków i instalacją elektryczną wewnętrzną - etap I"

Opublikowany przez |30 maja 13:27, 2023|Obwieszczenia|

Obwieszczenie – Rozbudowa drogi wojewódzkiej 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka na odcinku Kielnarowa – Dylągówka wraz z rozbiórka, budowa, przebudowa niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych

Obwieszczenie - Rozbudowa drogi wojewódzkiej 878 Stobierna - Rzeszów - Dylągówka na odcinku Kielnarowa - Dylągówka wraz z rozbiórka, budowa, przebudowa niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych Postanowienie - sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

Opublikowany przez |22 maja 15:51, 2023|Obwieszczenia|

Obwieszczenie – „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia PE dn 25 RC do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego”

Obwieszczenie - "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia PE dn 25 RC do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

Opublikowany przez |7 kwietnia 11:30, 2023|Obwieszczenia|

Obwieszczenie – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1421R w m. Dylągówka, Hyżne wraz z przepompownią ścieków i instalacją elektryczną wewnętrzną – etap I”

Obwieszczenie - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1421R w m. Dylągówka, Hyżne wraz z przepompownią ścieków i instalacją elektryczną wewnętrzną - etap I"

Opublikowany przez |5 kwietnia 15:18, 2023|Obwieszczenia|
Przejdź do góry