herb Gmina Hyżne

Gmina
Hyżne

BIP
  • A-
  • A+
  • A
  • A
  • A
  • A
  • PL

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna » Aktualności

Wykaz nieruchomości do publicznej wiadomości przeznaczonych do użyczenia na okres trzech lat

Wójt Gminy Hyżne Działając w oparciu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. 2023.344 t.j. z późn. zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Hyżne przeznaczonej do użyczenia na okres trzech lat. Oznaczenie

Opublikowany przez |6 grudnia 14:09, 2023|Aktualności|

Wykaz nieruchomości do publicznej wiadomości przeznaczonych do dzierżawy na okres trzech lat

Wójt Gminy Hyżne Działając w oparciu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. 2023.344 t.j. z późn. zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Hyżne przeznaczonej do dzierżawy na okres trzech lat. Przedmiotem

Opublikowany przez |18 października 12:28, 2023|Aktualności|

INFORMACJA o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

INFORMACJA o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu Wójt Gminy Hyżne informuje, że w otwartym naborze na Partnera w celu wspólnej realizacji projektów w ramach Działania 07.12 Szkolnictwo ogólne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 celem poprawy jakości kształcenia ogólnego na terenie Gminy Hyżne , którego Wnioskodawcą

Opublikowany przez |9 października 15:23, 2023|Aktualności|

Ogłoszenie o naborze na Partnera do projektów

Gmina Hyżne na podstawie Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz.  1079) ogłasza otwarty nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektów w ramach Działania 07.12 Szkolnictwo ogólne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 celem 

Opublikowany przez |15 września 12:27, 2023|Aktualności|

Informacja dla mieszkańców Gminy Hyżne

Na podstawie decyzji Wójta Gminy Hyżne nr 1/2023 z dnia 27 lipca 2023 r. informujemy, iż Kółko Rolnicze w Hyżnem NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY HYŻNE. W związku z powyższym, właściciele nieruchomości, którzy do tej pory korzystali z

Opublikowany przez |11 sierpnia 13:59, 2023|Aktualności|
Przejdź do góry