Biuletyn Informacji Publicznej

ADMINISTRATOR BIP

Redaktor serwisu BIP

Paweł Trojanowski

Adres redakcji

Urząd Gminy Hyżne

Hyżne 103

36-024 Hyżne

pok. 11

Telefon/faks

17  230 45 68

E-mail

admin@hyzne.pl

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ – INFORMACJE PODSTAWOWE

            Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w tym w szczególności jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli.

Art. 8  ust. 1 ustawy stanowi, że „tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny – Biuletyn Informacji Publicznej  – w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej (…)”.

Większość technicznych i organizacyjnych wymogów związanych z wprowadzaniem w życie prawa do informacji publicznej wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2007 r.).

Biuletyn Informacji Publicznej utworzony jest w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. Biuletyn Informacji Publicznej istnieje jedynie w formie elektronicznej. Oznacza to m.in. stałą dostępność do informacji z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

Więcej informacji na temat Biuletynu Informacji Publicznej oraz  przepisów regulujących ich funkcjonowanie możecie Państwo znaleźć na stronie www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej – Instrukcje dla użytkownika

           Aby wyświetlić treść w Biuletynie Informacji Publicznej (zwany dalej BIP)  na podstronie – należy kliknąć na wybranej pozycji menu lub w przypadku wystąpienia wielu podstron, wybrać jedną z wyświetlonej listy. W celu sprawnego poruszania się po naszej stronie BIP, najprościej wykorzystywać mysz komputerową. Aby zapoznać się z treścią danego interesującego nas działu, należy wskazać kursorem jego nazwę w menu przedmiotowym lub na mapie biuletynu, a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy. Zawartość działu lub pierwszego z poddziałów (jeśli występują) wyświetli się w polu publikacji treści. Jeśli w danym miejscu zamieszczono większą ilość informacji publicznych to zobaczymy ich listę w postaci tytułów i skrótów treści.

Aby przejść ponownie do listy informacji publicznych w danym poddziale lub dziale należy wybrać przycisk wstecz w oknie przeglądarki internetowej lub wybrać interesujący nas poziom menu w ścieżce dostępu do informacji.

Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą: tekstu, załączników w postaci plików do pobrania, zdjęć i grafik. Informacja publiczna może posiadać w swej treści linki, czyli tzw. hiperłącza pozwalające na szybkie przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi podstronami BIPu lub odsyłające na inne strony www. Po kliknięciu w link zostajemy automatycznie przeniesieni na inną podstronę naszego BIPu (link wewnętrzny) lub do innego serwisu www (link zewnętrzny).

BIP wyposażony jest w wyszukiwarkę informacji (w prawym górnym rogu) pozwalającą szybko dotrzeć do poszukiwanych treści. Aby skorzystać z wyszukiwarki należy w polu tekstowym wpisać wybrane słowo lub wyrażenie i kliknąć przycisk „szukaj”, po czym wyświetli się lista podstron zawierających wyszukiwane wyrażenie.

Informacje zawarte w BIP organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych.

Każda z informacji na dole strony posiada metryczki z informacjami o dacie udostępnienia informacji, jej ostatniej aktualizacji, osobie odpowiedzialnej za treść i osobie, która wprowadziła i modyfikowała informację.

Liczba odwiedzin 72