Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy

Informujemy, że Komisarz Wyborczy w Rzeszowie zwołał pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Hyżne na dzień 6 maja 2024 r. na godz. 9:00.

Program sesji:

  1. Ślubowanie Radnych.
  2. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Hyżne.
  3. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Hyżne.
  4. Ślubowanie Wójta Gminy Hyżne.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Gminy.
Liczba odwiedzin 56