herb Gmina Hyżne

Gmina
Hyżne

BIP
  • A-
  • A+
  • A
  • A
  • A
  • A
  • PL

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe – Sporządzenie planu ogólnego Gminy Hyżne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Zapytanie ofertowe - Sporządzenie planu ogólnego Gminy Hyżne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Zapytanie ofertowe - rozeznanie rynku Formularz ofertowy

Opublikowany przez |18 kwietnia 14:16, 2024|Zapytania ofertowe|

ZAPYTANIE OFERTOWE – „Wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny potencjału geotermalnego i balneologicznego na obszarze Gminy Hyżne.”

ZAPYTANIE OFERTOWE - "Wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny potencjału geotermalnego i balneologicznego na obszarze Gminy Hyżne." Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy Wykaz osób Wykaz zrealizowanych robót  Zapytanie do postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikowany przez |26 marca 12:47, 2024|Zapytania ofertowe|

ZAPYTANIE OFERTOWE „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne – wzdłuż drogi na Husówkę (dokumentacja projektowa)”

ZAPYTANIE OFERTOWE "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne - wzdłuż drogi na Husówkę (dokumentacja projektowa)" Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy Projekt umowy Wykaz osób Wykaz zrealizowanych robót Dokumentacja do zapytania Modyfikacja Informacja do zapytania ofertowego Projekt Zagospodarowania Terenu po naradzie koordynacyjnej - mapa Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowany przez |15 marca 13:26, 2024|Zapytania ofertowe|

ZAPYTANIE OFERTOWE – Dostawa znaków drogowych z przeznaczeniem do ustawienia na drogach gminnych publicznych i wewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Hyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa znaków drogowych z przeznaczeniem do ustawienia na drogach gminnych publicznych i wewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Hyżne Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy Kosztorys - znaki Kosztorys - słupki Modyfikacja Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowany przez |11 marca 11:02, 2024|Zapytania ofertowe|

ZAPYTANIE OFERTOWE „Rewitalizację zabytkowej kapliczki w m. Grzegorzówka”, dofinansowanego (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu

ZAPYTANIE OFERTOWE „Rewitalizację zabytkowej kapliczki w m. Grzegorzówka”, dofinansowanego (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy Przedmiar robót Program prac konserwatorskich Wykaz osób Wykaz robót Dokumentacja projektowa Informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikowany przez |5 marca 13:45, 2024|Zapytania ofertowe|

ZAPYTANIE OFERTOWE „Budowa sieci wodociągowej w m. Grzegorzówka – Dział – Pastwiska (dokumentacja)”

ZAPYTANIE OFERTOWE „Budowa sieci wodociągowej w m. Grzegorzówka – Dział - Pastwiska (dokumentacja)” Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy Wykaz osób Wykaz zrealizowanych robót Mapa poglądowa Pytanie do postępowania Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowany przez |5 marca 13:15, 2024|Zapytania ofertowe|
Przejdź do góry