Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy

15 maja 2024 r. o godz. 8:30 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. społeczno-gospodarczych

ZAWIADOMIENIE

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że 4 czerwca  2024 r. o godzinie 9:00, na sali obrad Urzędu Gminy Hyżne odbędzie się posiedzenie komisji z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie
 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023
 3. Wydanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Hyżne za 2023
 4. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium za 2023
 5. Omówienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024
 6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji  ds. społeczno-gospodarczych  zawiadamia,  że 15 maja  2024 r. o godzinie 8:30 w sali  konferencyjnej Urzędu  Gminy  Hyżne odbędzie  się posiedzenie  Komisji  z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2023-2030.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającym naukę na terenie Gminy Hyżne, form i zakresu pomocy, jak również trybu postępowania w tych
 4. Zaopiniowanie wniosku o  zamianę  działki  nr  1553/5  o    0,0533  ha,  położonej   w Dylągówce na działkę nr 1525/1 o pow. O,1799 ha położonej w Dylągówce.
 5. Zaopiniowanie wniosku o zamianę części działki nr 135/2 i 139/2 położonych w Wólce Hyżneńskiej na działkę nr 137 położoną w Wólce Hyżneńskiej.
 6. Zaopiniowanie wniosku o zakup działek nr 5000, 5189/3, 5189/5, 5300, 5307, 5315, 5318, 5350/19, 5350/20 położonych w Hyżnem.
 7. Zaopiniowanie wniosku o  zakup  budynku  gospodarczego  w  Hyżnem  wraz  z  działką nr 2799/13 w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej nr 2799/19.
 8. Zaopiniowanie wniosku o  zakup  nieruchomości  nr  417/4  o     0,08  ha  położonej w Brzezówce.
 9. Zaopiniowanie sprawy zakupu przez Gminę Hyżne działek nr 11/2, 12, 13/2 o pow. 1,70 ha położonych w Brzezówce.
 10. Zaopiniowanie sprawy zakupu działek nr 3170/7, 3170/5, 3170/40 pow. 2,1814 ha położonych w Hyżnem.
 11. Zaopiniowanie  sprawy  zakupu  działek  nr  589/1  i  589/2  o  pow.  0,27  ha  położonych w Szklarach.
Liczba odwiedzin 61