Wybory

 1. Zarządzenie Wojewody w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 2. POSTANOWIENIE NR 209/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I
 3. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie.
 4. Zarządzenie nr 24/24 Wójta Gminy Hyżne z dnia 08.02.2024 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Hyżne miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r.
 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne o okręgach wyborczych, ich granicach  i numerach,  liczbie radnych  wybieranych  w okręgach wyborczych oraz siedzibie  Gminnej  Komisji  Wyborczej  w Hyżnem w wyborach organów jednostek  samorządu  terytorialnego zarządzonych  na dzień 7 kwietnia 2024 r.:
 6. INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 12 lutego 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:
 7. INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 12 lutego 2024 r. o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:
 8. OBWIESZCZENIE Starosty Rzeszowskiego z dnia 7 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 9. INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 22 lutego 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów.
 10. Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
 11. POSTANOWIENIE NR 139/2024 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 12. POSTANOWIENIE NR 140/2024 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 13. Załączniki do postanowienia Nr 139/2024 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 lutego 2024 r.
 14. INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Hyżnem o składzie, siedzibie i dyżurach
 15. UCHWAŁA NR3 WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RZESZOWIE z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości informacji o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie, i pełnionych dyżurach
 16. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Hyżnem z dnia 4 marca 2024 r. o możliwości dodatkowych zgłoszeń
 17. INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 7 marca 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:
 18. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Hyżne z dnia 7 marca 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:
 19. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 8 marca 2024 r. 
 20. INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Hyżnem o dyżurach dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na wójta
 21. OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 13 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
  w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 22. POSTANOWIENIE NR 151/2024 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego zarządzonych
  na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 23. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Hyżnem z dnia 18 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Hyżne zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 24. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Hyżnem z dnia 13 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3
 25. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Hyżnem z dnia 13 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10
 26. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Hyżnem z dnia 13 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13
 27. POSTANOWIENIE NR 154/2024 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 28. POSTANOWIENIE NR 155/2024 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 29. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Hyżnem z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Hyżne zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 30. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Hyżnem z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Hyżne zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 31. Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości gm. Hyżne
 32. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 8 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
 33. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 8 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego
 1. POSTANOWIENIE Nr 15/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Hyżne do stanu faktycznego
 2. WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 3. INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RZESZOWIE z dnia 30 sierpnia 2023 r.
 4. Informacja o sposobie glosowania załącznik nr 1
 5. Informacja o sposobie glosowania załącznik nr 2
 6. Zarzadzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
 7. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Hyżne z dnia 15 września 2023 roku
 8. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 15 września 2023 r.
 9. Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Rzeszowie I i II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 10. Postanowienie nr 82/2023 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 25 września 2023 r.
 11. POSTANOWIENIE NR 83/2023 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
 12. Informacja o I Posiedzeniu Członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Hyżne
 13. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 22 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 23 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 14. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 22 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 56 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Liczba odwiedzin 2269