OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28) zarządza się co następuje:

zawiadamiam,

że w dniach 28.03.2023 r. do 20.04.2023 r. przeprowadzone będą na terenie Gminy Hyżne konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Hyżne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Hyżne.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

  1. zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy Hyżne oraz na stronie internetowej gminy www.hyzne.pl oraz pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/hyzne_formularz_uwag_or_i_oz
  2. dwóch spotkań otwartych dla interesariuszy procesu rewitalizacji:
  • Stacjonarnego w dniu 12 kwietnia 2023 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Hyżne.
  • Prowadzonego za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku (online), w dniu 19 kwietnia 2023. o godz. 17:00.
  1. wypełnienia elektronicznego formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej gminy www.hyzne.plhttps://ankieta.deltapartner.org.pl/hyzne_ankieta_gpr

Wypełnione formularze można dostarczyć:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@hyzne.pl;
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103;
  3. osobiście do Urzędu Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103, w godzinach pracy Urzędu;
  4. poprzez wypełnienie formularza uwag on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/hyzne_formularz_uwag_or_i_oz
  5. podczas stacjonarnego spotkania konsultacyjnego w dniu 12 kwietnia 2023 r.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej gminy. Projekt uchwały zostanie umieszczony na stronach internetowych www.hyzne.pl  i www.bip.hyzne.pl oraz wyłożony w siedzibie Urzędu Gminy Hyżne w okresie od 28.03.2023 do 20.04.2023 r.

Hyżne, dnia 21.03.2023 r.                                                                                   
Bartłomiej Kuchta
Wójt Gminy Hyżne

image_pdfimage_print

Wytworzył: Paweł Trojanowski, Data wytworzenia: 2023-03-21, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2023-03-21 09:38:09, Opublikował: Paweł Trojanowski, Stanowisko: Paweł Trojanowski (Administrator), e-mail: admin@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował
2023-03-21 11:44:30 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2023-03-21 Paweł Trojanowski
2023-03-21 11:40:37 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2023-03-21 Paweł Trojanowski
2023-03-21 11:39:57 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2023-03-21 Paweł Trojanowski