OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977)  i art. 49, art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia /wywieszenia obwieszczenia/ można w tut. Urzędzie Gminy pok. nr 6 zapoznać się z całością akt dot. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa linii kablowej SN 15KV RS Błażowa- Dynów II przez Hyżne, odgałęzienie Błędowa Tyczyńska 4 od słupa nr 66 do słupa 31 wraz z odgałęzieniami do stacji transformatorowej Hyżne 6, 7, 8” na działkach o numerach ewidencyjnych: 1145, 809/5,  położonych w miejscowości Hyżne, gmina Hyżne.

 Inwestor: PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ RZESZÓW, ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów, działającej przez pełnomocnika Pana Pawła Styczyńskiego, zam. ul. Piłsudskiego 3, 20-011 Lublin

Równocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6, 8, 9 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.
z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w dniu 22.12.2023 r. projekt przedmiotowej decyzji, celem uzgodnienia, został skierowany do:

  • Starosty Powiatu Rzeszowskiego
  1. Grunwaldzka 15; 35-959 Rzeszów
  • PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie
  1. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno

     –      Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska II Wydział Spraw Terenowych Plac Dominikański 3; 37-700 Przemyśl

     –      Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie

  1. Generała Jarosława Dąbrowskiego 79a, 35-040 Rzeszów
image_pdfimage_print

Wytworzył: Paweł Trojanowski, Data wytworzenia: 2023-12-22, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2023-12-22 12:32:40, Opublikował: Paweł Trojanowski, Stanowisko: Paweł Trojanowski (Administrator), e-mail: admin@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował
Liczba odwiedzin 1074