Wójt Gminy Hyżne

Działając w oparciu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. 2023.344 t.j. z późn. zm./

podaje do publicznej wiadomości wykaz

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Hyżne przeznaczonej do dzierżawy na okres trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy będzie część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

  • działka nr 3097/2 o pow. 0,0035 ha położona w miejscowości Hyżne, Hyżne, dla  której prowadzona jest księga wieczysta RZ2Z/00002392/1,
  • działka nr 3098/1 o pow. 0,0025 ha położona w miejscowości Hyżne, Hyżne,  dla której prowadzona jest księga wieczysta RZ2Z/000025645/7.

 Przeznaczenie nieruchomości: działalność usługowa.

Cena czynszu miesięcznego:  wynosi  100,00 zł (słownie złotych: sto złotych 00/100). Terminy wnoszenia opiat: czynsz za dzierżawę płatny z góry do 15-go dnia  każdego  miesiąca.

Zasady aktualizacji opiat: czynsz będzie waloryzowany przez Wynajmującego raz na rok w miesiącu marcu, w stosunku do poprzedniego roku kalendarzowego wg wskaźników GUS dotyczących wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Bliższe informacje o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Hyżne tel. 17 23 045 64, pokój nr 7. ·

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń siedziby Urzędu Gminy Hyżne oraz na stronie internetowej Gminy Hyżne, a informacje o zamieszczeniu wykazu podaje się w prasie lokalnej.

image_pdfimage_print

Wytworzył: Paweł Trojanowski, Data wytworzenia: 2023-10-18, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2023-10-18 12:28:58, Opublikował: Paweł Trojanowski, Stanowisko: Paweł Trojanowski (Administrator), e-mail: admin@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował
Liczba odwiedzin 595