herb Gmina Hyżne

Gmina
Hyżne

BIP
  • A-
  • A+
  • A
  • A
  • A
  • A
  • PL

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

Obwieszczenie – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne – Nieborów – wzdłuż drogi na Husówkę”, w miejscowości Hyżne

Obwieszczenie - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne - Nieborów - wzdłuż drogi na Husówkę", w miejscowości Hyżne

Opublikowany przez |7 lutego 14:39, 2023|Obwieszczenia|

Obwieszczenie – „Budowa linii kablowo – napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 1419R wraz z przejściem napowietrznym przez rzekę Mleczka na odcinku od OSP Grzegorzówka do przystanku autobusowego za rzeką Mleczka”, na działkach o nr ew.: 98/1; 779/1; 796; 779/2, położonych w miejscowości Grzegorzówka, gm. Hyżne

Obwieszczenie - "Budowa linii kablowo - napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 1419R wraz z przejściem napowietrznym przez rzekę Mleczka na odcinku od OSP Grzegorzówka do przystanku autobusowego za rzeką Mleczka”, na działkach o nr ew.: 98/1; 779/1; 796; 779/2, położonych w miejscowości Grzegorzówka, gm. Hyżne

Opublikowany przez |6 lutego 16:06, 2023|Obwieszczenia|

Obwieszczenia – „Budowa linii kablowej 0,4 kV – oświetlenie drogowe zad. 4”, na działkach o nr ew.: 653/8; 653/3; 652/1; 645/1; 646/1; 637/9; 637/12; 637/6; 637/7; 634/1; 630/1; 628/1; 658/4; 672/2; 662/9; 678/2; 677/4; 675/2; 676/2; 689/3; 690/2; 691/4; 692/2; 659/4; 693/2; 693/1, położonych w miejscowości Grzegorzówka

Obwieszczenia - „Budowa linii kablowej 0,4 kV - oświetlenie drogowe zad. 4”, na działkach o nr ew.: 653/8; 653/3; 652/1; 645/1; 646/1; 637/9; 637/12; 637/6; 637/7; 634/1; 630/1; 628/1; 658/4; 672/2; 662/9; 678/2; 677/4; 675/2; 676/2; 689/3; 690/2; 691/4; 692/2; 659/4; 693/2; 693/1, położonych w miejscowości Grzegorzówka

Opublikowany przez |6 lutego 16:02, 2023|Obwieszczenia|

Budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej w Grzegorzówce”, na działkach o nr ew.: 692/2; 695/4; 694/2; 696/2; 698/4; 699/4; 713/4; 713/3; 711/1; 711/2; 717/2; 719/2; 730/2; 731/2; 735/2; 737/5; 751/1; 750/2; 754/2; 756/2; 757/2; 779/1; 796; 779/2, położonych w miejscowości Grzegorzówka, gm. Hyżne

Budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej w Grzegorzówce”, na działkach o nr ew.: 692/2; 695/4; 694/2; 696/2; 698/4; 699/4; 713/4; 713/3; 711/1; 711/2; 717/2; 719/2; 730/2; 731/2; 735/2; 737/5; 751/1; 750/2; 754/2; 756/2; 757/2; 779/1; 796; 779/2, położonych w miejscowości Grzegorzówka, gm. Hyżne

Opublikowany przez |6 lutego 15:07, 2023|Obwieszczenia|

OBWIESZCZENIE – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezówka – wzdłuż drogi na Borówki, gm. Hyżne” na dz. o nr ewid. w miejscowości Hyżne, gmina Hyżne”

OBWIESZCZENIE – "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezówka - wzdłuż drogi na Borówki, gm. Hyżne" na dz. o nr ewid. w miejscowości Hyżne, gmina Hyżne"

Opublikowany przez |17 stycznia 10:56, 2023|Obwieszczenia|

OBWIESZCZENIE – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1421R w m. Dylągówka, Hyżne- etap I”

OBWIESZCZENIE – "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1421R w m. Dylągówka, Hyżne- etap I"

Opublikowany przez |17 stycznia 10:47, 2023|Obwieszczenia|

OBWIESZCZENIE – „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia PE dn 25 RC do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego”

OBWIESZCZENIE – "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia PE dn 25 RC do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

Opublikowany przez |17 stycznia 10:42, 2023|Obwieszczenia|
Przejdź do góry