Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

Hyżne, dnia 02.05.2024 r.

RIG4.6733.10.2024.MR.5

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)  i art. 49, art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 572) oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamia się, że w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia /wywieszenia obwieszczenia/ można w tut. Urzędzie Gminy pok. nr 6 zapoznać się z całością akt dot. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej” na działkach o numerach ewidencyjnych: 3097/2, 3098/1 położonych w miejscowości Hyżne, gmina Hyżne.

Inwestor: Gmina Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne, działającej przez Pełnomocnika Pana Dawida Ortweina, zam. Białobrzegi 143i, 37-114

Równocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6, 8, 9 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.
z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 572), w dniu 02.05.2024 r. projekt przedmiotowej decyzji, celem uzgodnienia, został skierowany do:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska II Wydział Spraw Terenowych – Plac Dominikański 3; 37-700 Przemyśl
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie – Generała Jarosława Dąbrowskiego 79a, 35-040 Rzeszów
image_pdfimage_print

Wytworzył: Magdalena Rybka, Data wytworzenia: 2024-05-02, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2024-05-02 12:02:55, Opublikował: Paweł Trojanowski, Stanowisko: Magdalena Rybka, e-mail: admin@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował
Liczba odwiedzin 43