Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 572)

zawiadamiam,

że w dniu 29.04.2024 r. została wydana decyzja znak RIG4.6733.5.2024.MR o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Jawornik Polski – Grzegorzówka w sołectwie Wólka Hyżneńska”, na działkach o nr ew.: 402, 444/4, 680, 445, 446, 670, 676, 673, 625/2, 626, 671, 677, 681, 790, 782, 792, 793, 789, 795, 797/2, 797/1, 798, 845/1, 440/1, 440/2, 444/1, 444/3 położonych w miejscowości Wólka Hyżneńska, gm. Hyżne oraz działkach nr ew.: 2435/2, 84, 85, 2438/3, 86, 87, 88, 158, 153, 2438/1, 154, 155, 156, 2437/1, 157, 159, 2439, 207, 208, 198, położonych w miejscowości Dylągówka, gm. Hyżne.

Inwestor: Gmina Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne

Informuje się, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy za pomocą e-maila: m.rybka@hyzne.pl lub pod numerem telefonu: 535 953 782.

Do 27.05.2024 r. można wnieść odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Hyżne.

Hyżne, dnia 29.04.2024 r.

image_pdfimage_print

Wytworzył: Magdalena Rybka, Data wytworzenia: 2024-04-29, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2024-05-02 08:58:43, Opublikował: Paweł Trojanowski, Stanowisko: Magdalena Rybka, e-mail: admin@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował
Liczba odwiedzin 54