Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.775 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 04.10.2023 r. została wydana decyzja znak RIG4.6733.11.2023.MR o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-072-101511 w celu zabezpieczenia budynku ochotniczej straży pożarnej w m. Hyżne, gmina Hyżne, woj. podkarpackie”, na terenie działek o nr ew.: 978/1, 978/2, 979/1, 979/2, 981/2, 983, 990/1, 963, 964/2, 964/3, 991, 992/1, 992/2, 994, 995, 996, 997, 999, 1000, 1001/6, 1069/1, 1089, 1090, 1091, 1093, 1095, 1097/2, 1100, 1116/1, 1768/6, 1793, 3333/2, 3361, 3363, 3367, 3368, 3369/1, 3369/2, położonych w miejscowości Hyżne, gm. Hyżne

Inwestor: Gmina Hyżne

Informuje się, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy za pomocą e-maila: m.rybka@hyzne.pl lub pod numerem telefonu: 535 953 782.

Do 03.11.2023 r. można wnieść odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Hyżne.

Hyżne, dnia 05.10.2023 r.

image_pdfimage_print

Wytworzył: Paweł Trojanowski, Data wytworzenia: 2023-10-06, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2023-10-06 13:49:36, Opublikował: Paweł Trojanowski, Stanowisko: Paweł Trojanowski (Administrator), e-mail: admin@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował
Liczba odwiedzin 488