Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 05.03.2024 r. zostało wydane postanowienie prostujące oczywistą omyłkę pisarską znak: RIG4.6733.7.2023.MR/1.2024.MR w treści decyzji Wójta Gminy Hyżne z dnia 23.05.2023 r. znak RIG4.6733.7.2023.MR o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku”, na terenie obejmującym działkę o nr ew. 3088/9, położoną w miejscowości Hyżne, gm. Hyżne.

Inwestor: Gmina Hyżne, działający przez Pełnomocnika Panią Martynę Bara- Niedziałek

Informuje się, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy za pomocą e-maila: m.rybka@hyzne.pl lub pod numerem telefonu: 535 953 782.

Do 02.04.2024 r. można wnieść odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Hyżne.

Hyżne, dnia 05.03.2024 r.

image_pdfimage_print

Wytworzył: Magdalena Rybka, Data wytworzenia: 2024-03-08, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2024-03-08 07:43:19, Opublikował: Paweł Trojanowski, Stanowisko: Paweł Trojanowski (Administrator), e-mail: admin@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował
Liczba odwiedzin 401