Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

OBWIESZCZENIE RIG4.6733.9.2024.MR

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 28.02.2024 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Hyżne, Hyżne 03, 36-024 Hyżne działającej przez pełnomocnika Pana Janusza Kalamarz, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Janusz Kalamarz „SAN-PROJ” Usługi Projektowe, ul. Głęboka 5, 37-200 Przeworsk, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zalewu w miejscowości Dylągówka” na działkach o numerach ewidencyjnych: 2097, 2096, 2095/2, 2093/2, 2094/2, 2093/8, 2048, 2047, 2046, 2045, 2098, 2099, 2416 położonych w miejscowości Dylągówka, gmina Hyżne.

Inwestor: Gmina Hyżne

Informuję, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 06.03.2024 r. do 03.04.2024 r. w tutejszym Urzędzie Gminy pok.
nr 6, oraz można wnieść ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie, osobiście lub pisemnie pod adresem Urzędu Gminy Hyżne.

Hyżne, dnia 06.03.2024 r.

image_pdfimage_print

Wytworzył: Magdalena Rybka, Data wytworzenia: 2024-03-08, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2024-03-08 07:37:36, Opublikował: Paweł Trojanowski, Stanowisko: Paweł Trojanowski (Administrator), e-mail: admin@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował
2024-03-08 07:38:36 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2024-03-08 Paweł Trojanowski