Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

RIG4.6733.1.2023.MR.15

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam,

że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 755 ze zm.) zawiadamia się, że w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia /wywieszenia obwieszczenia/ można w tut. Urzędzie Gminy pok. nr 6 zapoznać się z całością akt dot. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi leśnej w leśnictwie Hyżne”, na działkach o nr ew.: 2411/2; 2411/3; 2411/4, położonych w miejscowości Hyżne, gm. Hyżne, na rzecz PGL Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Strzyżów, ul. Mostowa 9, 38-100 Strzyżów.

Inwestor: PGL Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Strzyżów, ul. Mostowa 9, 38-100 Strzyżów, działające przez Pełnomocnika Pana Andrzeja Prajsnara, zam. Blizne 645A, 36-221 Blizne

Nastąpiła zmiana w zakresie załącznika graficznego do decyzji.

Równocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6, 8, 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 755 ze zm.), w dniu 09.04.2024 r. projekt zmiany załącznika graficznego do przedmiotowej decyzji, celem uzgodnienia, został skierowany do:

  1. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno

-Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska II Wydział Spraw Terenowych

Plac Dominikański 3; 37-700 Przemyśl

  1. Generała Jarosława Dąbrowskiego 79a, 35-040 Rzeszów

-Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

  1. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno

-Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie

Ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów

Informuję, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 09.04.2024 r. do 23.04.2024 r. w tutejszym Urzędzie Gminy pok. nr 6, oraz można wnieść ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie, osobiście lub pisemnie pod adresem Urzędu Gminy Hyżne.

Hyżne, dnia 09.04.2024 r.

image_pdfimage_print

Wytworzył: Magdalena Rybka, Data wytworzenia: 2024-04-09, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2024-04-09 14:26:24, Opublikował: Paweł Trojanowski, Stanowisko: Paweł Trojanowski (Administrator), e-mail: admin@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował
2024-04-09 14:26:56 Paweł Trojanowski Magdalena Rybka 2024-04-09 Paweł Trojanowski
Liczba odwiedzin 543