Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

Hyżne, dnia 11.06.2024 r.

RIG4.6733.12.2024.MR.5

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)  i art. 49, art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 572) oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamia się, że w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia /wywieszenia obwieszczenia/ można w tut. Urzędzie Gminy pok. nr 6 zapoznać się z całością akt dot. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej” na działkach o numerach ewidencyjnych: 6, 7 8/1, 8/3, 9, 10, 11, 12, 28, 29, 30, 33, 109/1, 112, 115/1, 115/8, 116, 117, 122, 123, 99/1 położonych w miejscowości Grzegorzówka, gmina Hyżne.

Inwestor: Gmina Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne, działającej przez Pełnomocnika Pana Dawida Ortweina, zam. Białobrzegi 143i, 37-114

Inwestor: Gmina Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne, działającej przez pełnomocnika Pana Kamila Bożka, zam. Krzemień Pierwszy 130, 23-304 Dzwola.

Równocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6, 8, 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 572), w dniu 11.06.2024 r. projekt przedmiotowej decyzji, celem uzgodnienia, został skierowany do:

  1. Starosty Powiatu Rzeszowskiego, ul. Grunwaldzka 15; 35-959 Rzeszów
  2. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno
  3. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska II Wydział Spraw Terenowych, Plac Dominikański 3; 37-700 Przemyśl
  4. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 79a, 35-040 Rzeszów
  5. Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów – Delegaturę w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 7, 35-064 Rzeszów

 

 

image_pdfimage_print

Wytworzył: Magdalena Rybka, Data wytworzenia: 2024-05-28, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2024-06-11 13:34:27, Opublikował: Paweł Trojanowski, Stanowisko: Magdalena Rybka, e-mail: admin@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował
2024-06-11 13:40:13 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2024-06-11 Paweł Trojanowski
Liczba odwiedzin 593