Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

OBWIESZCZENIE

RIG4.6733.11.2024.MR

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 08.04.2024 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Hyżne, Hyżne 03, 36-024 Hyżne działającej przez pełnomocnika Pana Dawida Ortweina, zam. Białobrzegi 143i, 35-234 Białobrzegi, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do rzeki” na działkach o numerach ewidencyjnych: 1793, 3098/1, 3098/2 położonych w miejscowości Hyżne, gmina Hyżne.

Inwestor: Gmina Hyżne

Informuję, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 12.04.2024 r. do 03.05.2024 r. w tutejszym Urzędzie Gminy pok.
nr 6, oraz można wnieść ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie, osobiście lub pisemnie pod adresem Urzędu Gminy Hyżne.

Hyżne, dnia 12.04.2024 r.

image_pdfimage_print

Wytworzył: Magdalena Rybka, Data wytworzenia: 2024-04-12, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2024-04-12 11:31:16, Opublikował: Paweł Trojanowski, Stanowisko: Paweł Trojanowski (Administrator), e-mail: admin@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował
Liczba odwiedzin 273