Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 12.04.2024 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji znak RIG4.6733.1.2024.MR o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zalewu w miejscowości Dylągówka” na działkach o numerach ewidencyjnych: 2123/2, 2120, 2121, 2122, 2124/2, 2097, 2095/2, 2093/2, 2094/2, 2093/8, 2049, 2093/6, 2416 położonych w miejscowości Dylągówka, gmina Hyżne.

Inwestor: Gmina Hyżne

Informuje się, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy za pomocą e-maila: budownictwo2@hyzne.pl lub pod numerem telefonu: 535 953 782.

Do 03.05.2024 r. można wnieść odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Hyżne.

Hyżne, dnia 12.04.2024 r.

image_pdfimage_print

Wytworzył: Magdalena Rybka, Data wytworzenia: 2024-04-12, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2024-04-12 11:26:57, Opublikował: Paweł Trojanowski, Stanowisko: Paweł Trojanowski (Administrator), e-mail: admin@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował
2024-04-12 11:27:38 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2024-04-12 Paweł Trojanowski
Liczba odwiedzin 60