Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

Hyżne, dnia 19.02.2024 r.   RIG4.6733.6.2024.MR.5

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977)  i art. 49, art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia /wywieszenia obwieszczenia/ można w tut. Urzędzie Gminy pok. nr 6 zapoznać się z całością akt dot. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej Naklik – Leżajsk – Łańcut –Dylągówka – Szklary w sołectwie Wólka Hyżneńska” na działkach o numerach ewidencyjnych: 126/1, 44/2, 126/4, 126/5, 126/3, 125, 124/1, 142/4 położonych w miejscowości Wólka Hyżneńska oraz na działkach: 1663/12, 1702/2, 1665/2 położonych w miejscowości Hyżne, gmina Hyżne.

Inwestor: Gmina Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne, działającej przez pełnomocnika Pana Kamila Bożka, zam. Krzemień Pierwszy 130, 23-304 Dzwola.

Równocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6, 8, 9 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.
z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w dniu 19.02.2024 r. projekt przedmiotowej decyzji, celem uzgodnienia, został skierowany do:

  • Starosty Powiatu Rzeszowskiego Grunwaldzka 15; 35-959 Rzeszów
  • PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska II Wydział Spraw Terenowych  Plac Dominikański 3; 37-700 Przemyśl
  • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie Generała Jarosława Dąbrowskiego 79a, 35-040 Rzeszów
  • Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Boya-Żeleńskiego 19A, 35-105 Rzeszów
image_pdfimage_print

Wytworzył: Magdalena Rybka, Data wytworzenia: 2024-02-01, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2024-02-20 12:21:24, Opublikował: Paweł Trojanowski, Stanowisko: Paweł Trojanowski (Administrator), e-mail: admin@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował
2024-02-20 12:22:18 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2024-02-20 Paweł Trojanowski