Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

OBWIESZCZENIE

RIG4.6733.12.2023.MR

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 17.10.2023 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Hyżne, Hyżne 03, 36-024 Hyżne działającej przez pełnomocnika Pana Janusza Kalamarz, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Janusz Kalamarz „SAN-PROJ” Usługi Projektowe, ul. Głęboka 5, 37-200 Przeworsk, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zalewu, obejmujące budowę: publicznych dostępnych samorządowych ciągów pieszych, placów, promenady, obiektów sportowych, pomieszczeń dla samorządowych instytucji kultury oraz w celu utrzymania zbiornika wodnego poprzez wykonanie: altan, amfiteatru, tężni solankowej, groty solnej, boiska do gry w siatkówkę, budynku pawilonu sezonowego, miejsca do tańczenia, placów zabaw, miejsc postojowych, pomostu, kładek, ścieżek promenady, zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do 10 m3 oraz obiektów małej architektury, a także sieci oświetleniowej i wodociągowej”, na działkach o numerach ewidencyjnych: 2123/2, 2120, 2121, 2122, 2124/2, 2097, 2096, 2095/2, 2093/2, 2094/2, 2093/8, 2093/6, 2049, 2048, 2047, 2046, 2045, 2098, 2099, 2416 położonych w miejscowości Dylągówka, gmina Hyżne. Inwestor: Gmina Hyżne

Informuję, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 23.10.2023 r. do 14.11.2023 r. w tutejszym Urzędzie Gminy pok.
nr 6, oraz można wnieść ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie, osobiście lub pisemnie pod adresem Urzędu Gminy Hyżne.

 

 

 

Hyżne, dnia 23.10.2023 r.

image_pdfimage_print

Wytworzył: Paweł Trojanowski, Data wytworzenia: 2023-10-23, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2023-10-23 10:16:47, Opublikował: Paweł Trojanowski, Stanowisko: Paweł Trojanowski (Administrator), e-mail: admin@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował
Liczba odwiedzin 866