Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

OBWIESZCZENIE

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.775 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 24.01.2024 r. została wydana decyzja znak RIG4.6733.13.2023.MR o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa linii kablowej SN 15 kV RS Błażowa – Dynów II p. Hyżne, odgałęzienie Błędowa Tyczyńska 4 od słupa nr 66 do słupa nr 31 wraz z odgałęzieniami do stacji transf. Hyżne 6, 7, 8”, na działkach o nr ew.: 1145, 809/5, położonych w miejscowości Hyżne, gm. Hyżne.

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów.

Informuje się, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy za pomocą e-maila: m.rybka@hyzne.pl lub pod numerem telefonu: 535 953 782.

Do 22.02.2024 r. można wnieść odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Hyżne.

Hyżne, dnia 24.01.2024 r.

image_pdfimage_print

Wytworzył: Paweł Trojanowski, Data wytworzenia: 2024-01-24, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2024-01-24 13:58:46, Opublikował: Paweł Trojanowski, Stanowisko: Paweł Trojanowski (Administrator), e-mail: admin@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował
Liczba odwiedzin 202