Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

OBWIESZCZENIE

RIG4.6733.3.2024.MR

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 12.01.2024 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Hyżne, Hyżne 03, 36-024 Hyżne działającej przez pełnomocnika Pana Kamila Bożka, zam. Krzemień Pierwszy 130, 23-304 Dzwola, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej wewnętrznej w Moszczonki wraz z odcinkiem drogi w kierunku Nieborowa na terenie gminy Hyżne” na działkach o numerach ewidencyjnych: 3084/1, 3084/4, 2849/1, 3083/3, 3083/6, 3081/1, 2850, 3080/1, 3080/2, 3075/15, 3075/14, 2853/11, 2863, 2863/2, 3078/2, 3157/3, 3156/4, 3154/4, 3074/2, 3154/6, 3117/4, 3118/8, 3118/9, 3118/10, 3113/3, 3112/5, 3112/3, 3082/5, 2886, 3074/1, 3082/6, 5427/9, 5427/8, 5427/7, 3106/11 położonych w miejscowości Hyżne, gmina Hyżne.

Inwestor: Gmina Hyżne

Informuję, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 25.01.2024 r. do 08.02.2024 r. w tutejszym Urzędzie Gminy pok.
nr 6, oraz można wnieść ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie, osobiście lub pisemnie pod adresem Urzędu Gminy Hyżne.

Hyżne, dnia 25.01.2024 r.

image_pdfimage_print

Wytworzył: Paweł Trojanowski, Data wytworzenia: 2024-01-26, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2024-01-26 12:22:41, Opublikował: Paweł Trojanowski, Stanowisko: Paweł Trojanowski (Administrator), e-mail: admin@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował
Liczba odwiedzin 116