Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

OBWIESZCZENIE

RIG4.6733.8.2024.MR

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 12.01.2024 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Hyżne, Hyżne 03, 36-024 Hyżne działającej przez pełnomocnika Pana Dawida Ortweina, zam. Białobrzegi 143i, 35-234 Białobrzegi, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa szybu windowego wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy Hyżne. Budowa garażu dwustanowiskowego wraz z wiatą. Budowa parkingu.” na działkach o numerach ewidencyjnych: 3097/2, 3098/1 i części działki 3098/2 położonych w miejscowości Hyżne, gmina Hyżne.

Inwestor: Gmina Hyżne

Informuję, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 25.01.2024 r. do 08.02.2024 r. w tutejszym Urzędzie Gminy pok.
nr 6, oraz można wnieść ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie, osobiście lub pisemnie pod adresem Urzędu Gminy Hyżne.

Hyżne, dnia 25.01.2024 r.

image_pdfimage_print

Wytworzył: Paweł Trojanowski, Data wytworzenia: 2024-01-26, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2024-01-26 12:52:05, Opublikował: Paweł Trojanowski, Stanowisko: Administrator, e-mail: admin@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował
2024-01-31 23:08:55 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2024-01-26 Paweł Trojanowski
2024-01-31 23:02:07 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2024-01-26 Paweł Trojanowski
2024-01-31 23:01:36 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2024-01-26 Paweł Trojanowski
2024-01-31 22:40:58 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2024-01-17 Paweł Trojanowski
2024-01-31 22:09:47 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2024-01-17 Paweł Trojanowski
Liczba odwiedzin 428