OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HYŻNE z dnia 27 lutego 2024 r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2023-2030

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY HYŻNE

z dnia 27 lutego 2024 r.

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2023-2030

Na  podstawie art. 17  ust. 2  pkt 3 w związku z  art. 6 ust. 3  i 4 ustawy z dnia 9  października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr LIV/423/23 Rady Gminy Hyżne z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2023-2030

zawiadamiam, że

w dniach od 06.03.2024 r. do 11.04.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2023-2030.

 1. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:
 • otwartego spotkania konsultacyjnego on-line podczas którego omówiony zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2023-2030. Podczas spotkania zbierane będą uwagi do projektu dokumentu. Spotkanie zaplanowano na dzień 18 marca 2024 r., godz. 16:00 link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/88341398606
 • zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, w czasie udostępnienia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji umieszczonego na stronie internetowej hyzne.pl w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.hyzne.pl oraz dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy Hyżne;
 • zbierania uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej www.hyzne.pl – link: https://ankieta.deltapartner.org.pl/hyzne_gpr_ankieta
 1. Projekt wraz z załącznikami oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w dniach od 06.03.2024 r. do 11.04.2024
  • w Biuletynie Informacji Publicznej bip.hyzne.pl i na stronie Internetowej www.hyzne.pl;
  • w siedzibie Urzędu Gminy Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne w godzinach pracy urzędu;
 2. Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (wypełnione formularze) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.04.2024 r. (decyduje data wpływu):
 1. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych hyzne.pl i www.bip.hyzne.pl.
image_pdfimage_print

Wytworzył: Paweł Trojanowski , Data wytworzenia: 2024-02-01, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2024-02-27 11:55:46, Opublikował: Paweł Trojanowski, Stanowisko: Paweł Trojanowski (Administrator), e-mail: admin@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował
2024-03-05 13:17:30 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2024-03-05 Paweł Trojanowski
2024-02-27 12:01:18 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2024-02-27 Paweł Trojanowski
2024-02-27 11:56:23 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2024-02-01 Paweł Trojanowski