Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.775 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 26.03.2024 r. została wydana decyzja znak RIG4.6733.1.2024.MR o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zalewu w miejscowości Dylągówka”, na terenie działek o nr ew.: 2123/2, 2120, 2121, 2122, 2124/2, 2097, 2095/2, 2093/2, 2094/2, 2093/8, 2049, 2093/6, 2416, położonych w miejscowości Dylągówka, gm. Hyżne, na rzecz Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103.

Inwestor: Gmina Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne

Informuje się, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy za pomocą e-maila: m.rybka@hyzne.pl lub pod numerem telefonu: 535 953 782.

Do 23.04.2024 r. można wnieść odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Hyżne.

Hyżne, dnia 26.03.2024 r.

image_pdfimage_print

Wytworzył: Magdalena Rybka, Data wytworzenia: 2024-03-27, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2024-03-27 12:13:28, Opublikował: Paweł Trojanowski, Stanowisko: Paweł Trojanowski (Administrator), e-mail: admin@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował