Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.775 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 26.03.2024 r. została wydana decyzja znak RIG4.6733.4.2024.MR o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Na Wyrąb (Żabnik) w sołectwie Wólka Hyżneńska”, na działkach o nr ew.: 462, 450/3, 450/1, 449/2, 449/7, 449/5, 334/2, 334/1, 333/1, 447/1, 447/2, 449/3, 333/2, 359/1, położonych w miejscowości Wólka Hyżneńska, gm. Hyżne, na rzecz Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103.

Inwestor: Gmina Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne

Informuje się, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy za pomocą e-maila: m.rybka@hyzne.pl lub pod numerem telefonu: 535 953 782.

Do 23.04.2024 r. można wnieść odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Hyżne.

Hyżne, dnia 26.03.2024 r.

image_pdfimage_print

Wytworzył: Magdalena Rybka, Data wytworzenia: 2024-03-27, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2024-03-27 12:42:17, Opublikował: Paweł Trojanowski, Stanowisko: Paweł Trojanowski (Administrator), e-mail: admin@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował