Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

Hyżne, dnia 28.03.2024 r.

RIG4.6733.5.2024.MR.5

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) i art. 49, art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia /wywieszenia obwieszczenia/ można w tut. Urzędzie Gminy pok. nr 6 zapoznać się z całością akt dot. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Jawornik Polski – Grzegorzówka w sołectwie Wólka Hyżneńska”, na działkach o nr ew.: 402, 444/4, 680, 445, 446, 2435/2, 84, 85, 2438/3, 86, 87, 88, 158, 153, 2438/1, 154, 155, 156, 2437/1, 157, 159, 670, 676, 673, 625/2, 626, 671, 677, 681, 790, 782, 792, 793, 789, 795, 797/2, 797/1, 798, 845/1, 440/1, 440/2, 444/1, 444/3 położonych w miejscowości Wólka Hyżneńska, gm. Hyżne oraz działkach nr ew.: 2439, 207, 208, 198, położonych w miejscowości Dylągówka, gm. Hyżne.

Inwestor: Gmina Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne, działającej przez pełnomocnika Pana Kamila Bożka, zam. Krzemień Pierwszy 130, 23-304 Dzwola.

Równocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6, 8, 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w dniu 28.03.2024 r. projekt przedmiotowej decyzji, celem uzgodnienia, został skierowany do:

 

  • Starosty Powiatu Rzeszowskiego
  1. Grunwaldzka 15; 35-959 Rzeszów
  • PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie
  1. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno

     –      Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska II Wydział Spraw Terenowych

Plac Dominikański 3; 37-700 Przemyśl

     –      Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie

  1. Generała Jarosława Dąbrowskiego 79a, 35-040 Rzeszów

     –      Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie

  1. Budziwojska 149,  36-021  Rzeszów

 

 

image_pdfimage_print

Wytworzył: Magdalena Rybka, Data wytworzenia: 2024-03-28, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2024-03-28 14:14:39, Opublikował: Paweł Trojanowski, Stanowisko: Paweł Trojanowski (Administrator), e-mail: admin@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował