Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 572)

zawiadamiam,

że w dniu 27.05.2024 r. została wydana decyzja znak RIG4.6733.10.2024.MR o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej”, na działkach o nr ew.: 3097/2, 3098/1, położonych w miejscowości Hyżne, gm. Hyżne.

Inwestor: Gmina Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne

Informuje się, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy za pomocą e-maila: m.rybka@hyzne.pl lub pod numerem telefonu: 535 953 782.

Do 24.05.2024 r. można wnieść odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Hyżne.

Hyżne, dnia 27.05.2024 r.

image_pdfimage_print

Wytworzył: Magdalena Rybka, Data wytworzenia: 2024-05-28, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2024-05-28 12:52:38, Opublikował: Paweł Trojanowski, Stanowisko: Magdalena Rybka, e-mail: admin@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował
Liczba odwiedzin 196