Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

OBWIESZCZENIE

RIG4.6733.11.2024.MR

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 12.04.2024 r. została wydana decyzja znak RIG4.6733.3.2024.MR o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej wewnętrznej w Moszczonki wraz z odcinkiem drogi w kierunku Nieborowa na terenie m. Hyżne”, na działkach o nr ew.: 3084/1, 3084/4, 2849/1, 3083/3, 3083/6, 3081/1, 2850, 3080/1, 3080/2, 3075/15, 3075/14, 2853/11, 2863/1, 2863/2, 3078/2, 3157/3, 3156/4, 3154/4, 3074/2, 3154/6, 3117/4, 3118/8, 3118/9, 3118/10, 3113/3, 3112/5, 3112/3, 3082/5, 2886, 3074/1, 3082/6, 5427/9, 5427/8, 5427/7, 3106/11, położonych w miejscowości Hyżne, gm. Hyżne

Inwestor: Gmina Hyżne

Informuje się, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy za pomocą e-maila: m.rybka@hyzne.pl lub pod numerem telefonu: 535 953 782.

Do 10.05.2024 r. można wnieść odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Hyżne.

Hyżne, dnia 12.04.2024 r.

image_pdfimage_print

Wytworzył: Aneta Rybka, Data wytworzenia: 2024-04-15, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2024-04-15 14:39:02, Opublikował: Aneta Rybka, Stanowisko: Paweł Trojanowski (Administrator), e-mail: a.rybka@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował
Liczba odwiedzin 703