Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

Hyżne, dnia 25.08.2023 r.

RIG4.6733.11.2023.MR.5

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977) i art. 49, art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia /wywieszenia obwieszczenia/ można w tut. Urzędzie Gminy pok. nr 6 zapoznać się z całością akt dot. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-072-101511 w celu zabezpieczenia budynku ochotniej straży pożarnej w m. Hyżne, gmina Hyżne, pow. rzeszowski, woj. Podkarpackie” na działkach o numerach ewidencyjnych: 978/1, 978/2, 979/1, 979/2, 981/2, 983, 990/1, 963, 964/2, 964/3, 991, 992/1, 992/2, 994, 995, 996, 997, 999, 1000, 1001/6, 1069/1, 1089, 1090, 1091, 1093, 1095, 1097/2, 1100, 1116/1, 1768/6, 1793, 3333/2, 3361, 3363, 3367, 3368, 3369/1, 3369/2 położonych w miejscowości Hyżne, gmina Hyżne.

Inwestor: Gmina Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne

Równocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6, 8, 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.z 2023 r. poz. 977) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w dniu 25.08.2023 r. projekt przedmiotowej decyzji, celem uzgodnienia, został skierowany do:

– Starosty Powiatu Rzeszowskiego
ul. Grunwaldzka 15; 35-959 Rzeszów
– PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie
ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno
– Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska II Wydział Spraw Terenowych
Plac Dominikański 3; 37-700 Przemyśl
– Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Boya- Żeleńskiego 19A, 35-105 Rzeszów

image_pdfimage_print

Wytworzył: Aneta Rybka, Data wytworzenia: 2023-08-28, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2023-08-28 09:40:21, Opublikował: Aneta Rybka, Stanowisko: Paweł Trojanowski (Administrator), e-mail: a.rybka@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował
2023-08-28 09:43:19 Aneta Rybka Aneta Rybka 2023-08-28 Aneta Rybka
Liczba odwiedzin 1155