Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 572)

zawiadamiam,

że w dniu 08.05.2024 r. została wydana zmiana decyzji znak RIG4.6733.1.2023.MR o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa drogi leśnej w leśnictwie Hyżne”, na działkach o numerach ewidencyjnych 2411/2, 2411/3, 2411/4 położonych w miejscowości Hyżne, gmina Hyżne.

Inwestor: PGL Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Strzyżów, ul. Mostowa 9, 38-100 Strzyżów.

Informuje się, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy za pomocą e-maila: budownictwo2@hyzne.pl lub pod numerem telefonu: 535 953 782.

Do 05.06.2024 r. można wnieść odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Hyżne.

Hyżne, dnia 08.05.2024 r.

image_pdfimage_print

Wytworzył: Aneta Rybka, Data wytworzenia: 2024-05-08, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2024-05-08 11:36:44, Opublikował: Aneta Rybka, Stanowisko: Paweł Trojanowski (Administrator), e-mail: a.rybka@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował
Liczba odwiedzin 893