Organizacje pozarządowe i inne

 • Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Kultury
 • Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Podstawowej im. św. Jan Kantego w Grzegorzówce „Przyjazna Szkoła”
 • Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej „Mała Szkoła i My”
 • Stowarzyszenie Akcja Katolicka Parafialny Oddział Dylągówka
 • Stowarzyszenie Akcja Katolicka Parafialny Oddział Grzegorzówka-Wólka Hyżneńska
 • Stowarzyszenie Akcja Katolicka Parafialny Oddział Hyżne
 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oddział Grzegorzówka – Wólka Hyżneńska
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Tanecznej w Hyżnem
 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oddział w Hyżnem
 • Ludowy Klub Sportowy „Tatyna Dylągówka”
 • Ludowy Klub Sportowy „Polonia Hyżne”
 • Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi w Brzezówce
 • Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Hyżne