Posiedzenia rady

LX SESJA RADY GMINY HYŻNE

Program sesji:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rodzaju  i wysokości nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania  nagród pieniężnych, ich rodzaju i wysokości dla trenerów za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej i szkoleniowej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zalewu w m. Dylągówka – dokumentacja projektowa”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2023-2035.
 5. Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2024-2035.
 7. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 8. Sprawy różne.

LIX SESJA RADY GMINY HYŻNE

Program sesji:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i planów zagospodarowania przestrzennego gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dwóch przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary w miejscowości Dylągówka.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania – posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2024-2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Hyżne do Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Hyżne ze Stowarzyszenia Samo-rządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Hyżne ze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Hyżne ze Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Hyżne z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie refundowania wydatków ponoszonych z tytułu obsługi osób nie-trzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Strzyżów i Nadleśnictwa Kańczuga.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Hyżne.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2023.
 15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 16. Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych.
 17. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 18. Sprawy różne.
image_pdfimage_print

Wytworzył: Paweł Trojanowski, Data wytworzenia: 2023-11-23, Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hyżne
Opublikowano: 2023-11-23 09:26:08, Opublikował: Paweł Trojanowski, Stanowisko: Paweł Trojanowski (Administrator), e-mail: admin@hyzne.pl

Data modyfikacji Opublikował Autor / Odpowiedzialny Data wytw. informacji Zmodyfikował
2023-12-14 15:18:16 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2023-12-14 Paweł Trojanowski
2023-11-23 09:45:41 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2023-11-23 Paweł Trojanowski
2023-11-23 09:33:12 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2023-11-23 Paweł Trojanowski
2023-11-23 09:32:38 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2023-11-23 Paweł Trojanowski
2023-11-23 09:31:14 Paweł Trojanowski Paweł Trojanowski 2023-11-23 Paweł Trojanowski
[apvc_embed type="customized" border_size="0" border_radius="5" background_color="" font_size="14" font_style="" font_color="" counter_label="Liczba odwiedzin" today_cnt_label="Dzisiaj" global_cnt_label="Razem" border_color="" border_style="none" padding="5" width="" global="false" today="false" current="true" icon_position="" widget_template="None" ]